Azer Ehmedov
5.0

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

2000 sorgu

1200 dkkdkd
100 sirket
200 sirket
Azer Ehmedov
5.0

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

2000 sorgu

1200 dkkdkd
100 sirket
200 sirket
Azer Ehmedov
5.0

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

2000 sorgu

1200 dkkdkd
100 sirket
200 sirket

Purchase request

You can register your requests for goods and services and accept offers.

Create a purchase request

Sales proposal

You can register your offers for goods and services and receive purchase requests

Create a sales proposal
0 customer
0 company
0 purchase request
0 sales request

About us

TENDERYARD innovativ internet platforması (online market place) “TENDERYARD” MMC-yə məxsus olmaqla 06.06.2024-cü il tarixində yaradılmışdır. Platformanın yaradılmasında məqsəd, istifadəçilərin hər cür ehtiyaclarının (alış, satış, xidmət, logistika, tikinti, iş axtarışı və s.), bu ehtiyacları ödəyə biləcək istifadəçilərlə vahid bazada vasitəçisiz əlaqələndirilməsidir. Platforma həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər üçün nəzərdə tutulmaqla, iş, elan və təklifləri də daxil olmaqla, bütün növ mal, məhsul və xidmətlərin alış və satış bazasını özündə əks etdirən vahid virtual məkan kimi çıxış edir.

Şirkət və ya fiziki şəxs

Şirkət və sahibkar fiziki şəxslər sayt və tətbiq vasitəsilə hər cür ehtiyaclarının (alış, satış, xidmət, logistika, tikinti, iş axtarışı və s.), bu ehtiyacları ödəyə biləcək istifadəçilərlə vahid bazada vasitəçisiz əlaqələnməsi üçün “ALIŞ SORĞUSU” və “SATIŞ TƏKLİFİ” yarada bilərlər.

Fiziki şəxs

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan fiziki şəxslər sayt və tətbiq vasitəsilə hər cür ehtiyaclarının (alış, satış, xidmət, logistika, tikinti, iş axtarışı və s.), bu ehtiyacları ödəyə biləcək istifadəçilərlə vahid bazada vasitəçisiz əlaqələnməsi üçün “ALIŞ SORĞUSU” və “SATIŞ TƏKLİFİ” yarada bilərlər.

Satış təklifi

Şirkət, sahibkar fiziki şəxs və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan fiziki şəxslər tərəfindən öz satış ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədilə, vahid bazada mövcud olan alıcılarla vasitəçisiz əlaqə qurulması üçün yaradılan təklifdir.

Alış sorğusu

Şirkət, sahibkar fiziki şəxs və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmayan fiziki şəxslər tərəfindən öz alış ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədilə, vahid bazada mövcud olan satıcılarla vasitəçisiz əlaqə qurulması üçün yaradılan sorğudur.

Unvan

No 7, Katherine Place, Melbourne 3000, Baku

skslsklssl

skslsklssl

skslsklssl

logo

Are you ready for service offers?

Create a purchase request

Post your offers and receive requests

Create a sales proposal

2023 Tenderyard Classifieds LLC.